Sài gòn List

Last logged in 2 months, 3 weeks ago

Basic Information

First Name:
Sài Gòn
Last Name:
List
Sex:
Female
Describe Yourself:

Saigon List - nơi chuyên chia sẻ những đánh giá khách quan nhất. Đây là nơi các bạn tìm đến để tham khảo những bảng tin hữu ích cho cuộc sống hiện đại nhé.

Online Information

Facebook Profile:
https://www.facebook.com/saigonlist12
Twitter Profile:
https://twitter.com/
Linkedin Profile:
https://www.linkedin.com/in/saigonlist/
Website:
https://saigonlist.net/