Mcelroy Murray

Last logged in 2 weeks, 2 days ago

Basic Information

First Name:
McElroy
Last Name:
Murray
Describe Yourself:

Helloện nay trên thị trường việt nam cốp pha có 2 loại thông dụng và cơ bản nhất: cốp pha sàn và cốp pha cột.
Trường hợp nếu bắt buộc phải dỡ cốp pha sớm hơn dự định thì phải sử dụng các biện pháp chống, nâng đỡ cấu kiện bằng chống gỗ hoặc kim loại để nó giữ nguyên được hình dạng.
a) Cấu tạo mặt l&a

Online Information

Website:
https://dailyuploads.net/7qgvi4pqjnh7