Novaworld phan thiết Lequangthanh

Last logged in 3 months ago

Basic Information

First Name:
Novaworld Phan Thiết
Last Name:
lequangthanh
Sex:
Male
Describe Yourself:

CẬP NHẬT giá bán Novaworld Phan Thiết mới nhất 2021. Kèm theo phân tích ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU TIỀM NĂNG đầu tư dự án Novaworld Phan Thiết từ Lê Quang Thành.
Địa chỉ: Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
SĐT: 0975442140
Hastag: #novaworldphanthiet
Website:
https://lequangthanh.net/novaworld-phan-thiet/

Online Information

Website:
https://lequangthanh.net/novaworld-phan-thiet/