ค่าความหนืดแบ่งออกเป็น กี่ประเภท?

Last logged in 3 months ago

Basic Information

First Name:
ค่าความหนืดแบ่งออกเป็น
Last Name:
กี่ประเภท?
Describe Yourself:

ค่าความหนืดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1.น้ำมันเครื่องกลุ่มฤดูร้อน ได้แก่ SAE 20,30,40,50 และ 60 จะวัดค่าความหนืดที่ 100 C เหมาะสำหรับรถยนต์ที่ใช้งานอย่างหนัก, สภาวะอากาศร้อนมาก และเครื่องยนต์เก่า ควรจะมีค่าความหนืดสูงถึงระดับ 50 จึงจะเหมาะสม
2.น้ำมันเครื่องกลุ่มฤดูหนาว การวัดที่อากาศหนาวที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส จะได้ค่าความหนืดอยู่ที่ 20 สำหรับการใช้งานปกติ สภาวะอากาศปกติ และเครื่องยนต์ใหม่ และไม่ควรให้ค่าความหนืดต่ำจนเกินไป เพราะอาจจะส่งผลทำให้เครื่องยนต์สึกหรอได้ เป็นต้น

Online Information

Website:
https://www.yukonlubricants.com/