Long đình Danh trà

Last logged in 4 months, 1 week ago

Basic Information

First Name:
Long Đình
Last Name:
Danh Trà
Sex:
Female
Describe Yourself:

Giới thiệu: Đầu năm 2021, chị cùng các cộng sự và chuyên gia trong ngành sáng lập thương hiệu “Long Đình Danh Trà”. Bắt đầu từ đây, hành trình khám phá tìm hiểu về trà của chị chính thức mang theo một trọng trách mới
Hag tags: #longdinhdanhtra #longdinh #danhtra #tra #traxanh #tra #amthuc #dacsan #travietnam #quavietnam #quatang
Địa chỉ: 74 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10000
SĐT: 0965215068
Website: https://longdinhdanhtra.com/

Online Information

Facebook Profile:
tralongdinh
Twitter Profile:
longdinhdanhtra
Linkedin Profile:
longdinhdanhtra
Flickr Profile:
193542276@N05
Google Talk:
longdinhdanhtracom@gmail.com
Website:
https://longdinhdanhtra.com/