Lang mo da Datamnguyen

Last logged in 5 months, 4 weeks ago

Basic Information

First Name:
Lang mo da
Last Name:
datamnguyen
Sex:
Male
Birthday:
December 18, 1991
Describe Yourself:

Lăng mộ đá là nơi con cháu xây dựng nên để thờ cúng những bề trên đã khuất. Việc làm này đã trở thành truyền thống lâu đời của dân tộc ta. Xây dựng lăng mộ bằng đá khối không những thể hiện chữ Hiếu với đấng sinh thành đã khuất. Mà còn làm tấm gương sáng cho con cháu ta sau này
tòa nhà season Avenue, Làng việt kiều châu âu, Mỗ lao, Hà Đông, Hà Nội
0865686892

Online Information

Linkedin Profile:
langmodacaocap
Website:
https://datamnguyen.vn/lang-mo-da-cao-cap/