Kỹ thuật Vtech

Last logged in 2 months, 1 week ago

Basic Information

First Name:
Kỹ Thuật
Last Name:
Vtech
Sex:
Male
Describe Yourself:

Kỹ Thuật Vtech chuyên cung cấp dịch vụ lắp đặt camera an ninh, bảo trì và lắp đăt mạng lan, nâng cấp máy tính, laptop cho văn phòng và cá nhân uy tín tại TPHCM.

Online Information

Facebook Profile:
kythuatvtech.vn
Twitter Profile:
kythuatvtech
Linkedin Profile:
kythuatvtech
Flickr Profile:
people/kythuatvtech
Website:
https://kythuatvtech.com/