Hut be phot Khoan

Last logged in 11 months, 2 weeks ago

Basic Information

First Name:
hut be phot
Last Name:
khoan
Sex:
Female
Describe Yourself:

Công ty Dịch vụ vệ sinh TNHH Hút Bể Phốt khoán được thành lập vào năm 2016 (MST:010779596) với số lượng xe hút bể phốt cùng với hệ thống máy móc đầy đủ được phân bố đồng đều tại các quận huyện của Hà Nội với mong muốn được phục vụ một cách nhanh nhất cho khách hàng và chuyên nghiệp nhất.
hutbephotkhoan@gmail.com
86 Lê Quang Đạo, P. Phú Đô Quận Nam Từ Liêm , P. Phú Đô Quận Nam Từ Liêm Hà Nội
0333088889

Online Information

Facebook Profile:
hutbephotkhoan
Twitter Profile:
hutbephotkhoan
Flickr Profile:
hutbephotkhoan
Website:
http://hutbephotkhoan.com/