Dân Tài chính

Last logged in 11 months, 4 weeks ago

Basic Information

First Name:
Dân
Last Name:
Tài Chính
Sex:
Male
Describe Yourself:

https://www.dantaichinh.com là nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, kế toán và thuế. Bạn sẽ tìm thấy những kỹ thuật rất thực tế trong công việc mà không trường lớp nào dạy bạn như những kỹ năng mềm, cách xử lý vấn đề và phương pháp tự phát triển bản thân... Địa chỉ: 744/17 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 0918691169

Online Information

Facebook Profile:
dantaichinhcom
Twitter Profile:
dantaichinhcom
Linkedin Profile:
dantaichinh
Flickr Profile:
dantaichinh
Website:
https://www.dantaichinh.com/