Bstylevn Phong cách doanh nhân

Last logged in 8 months, 1 week ago

Basic Information

First Name:
Bstylevn
Last Name:
Phong Cách Doanh Nhân
Sex:
Male
Describe Yourself:

https://bstyle.vn/ là website cập nhật kiến thức & thông tin các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đầu tư, kỹ năng, kinh nghiệp kinh doanh, quản trị, phát triển doanh nghiệp và sự nghiệp cá nhân. Địa chỉ: 8J Trần Hữu Trang, Phú Nhuận, Tp.HCM - contact@bstyle.vn

Online Information

Twitter Profile:
bstylevietnam
Website:
https://bstyle.vn/