Bán Nhà

Last logged in 1 year, 7 months ago

Basic Information

First Name:
Bán
Last Name:
Nhà
Sex:
Male
Birthday:
January 01, 2006
Describe Yourself:

"IMUABANBDS là nơi thuận tiện và hiệu quả nhất để tìm kiếm hoặc đăng tải thông tin mua bán nhà trên toàn quốc. Các thông tin bán nhà được nhiều người đăng tải với số lượng lớn sẽ giúp người có nhu cầu mua nhà có thể nhanh chóng tìm được đất giá rẻ theo ý muốn. Bên cạnh đó người bán cũng có thể bán nhà riêng của mình được nhanh hơn.
Địa chỉ: 16 Nguyễn Sơn Hà, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 0935.373.173
Website: https://imuabanbds.vn/ban-nha-rieng/

Online Information

Website:
https://imuabanbds.vn/ban-nha-rieng/

Contact Information

Address:
16 Nguyễn Sơn Hà, Phường
City:
Đà Nẵng
Zip Code:
55555
Email:
bannhaimuabanbds@gmail.com