Delagi Binh thuan

Last logged in 3 months, 1 week ago

Basic Information

First Name:
Delagi
Last Name:
Binh Thuan
Sex:
Male
Describe Yourself:

Diện tích quy hoạch của dự án Delagi Bình Thuận khoảng 124,7ha, trong đó phần mở rộng diện tích khoảng 13ha để mở đường vào dự án và đầu tư cơ sở hạ tầng, mặt hướng Nam của dự án là bờ biển chạy dài khoảng 3,2km. Dự án có vị trí địa lý hết sức thuận lợi, kết nối và mở rộng giao lưu phát triển kinh tế trong vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các vùng kinh tế khác.

Online Information

Facebook Profile:
delagibinhthuannet
Youtube Profile:
channel/UCuE8Bvcpm2oqJzwiM27jE6A/about
Website:
https://delagi.net/khu-nghi-duong-cao-cap-delagi-binh-thuan/