247 Express

Last logged in 10 months, 3 weeks ago

Basic Information

First Name:
247
Last Name:
express
Sex:
Male
Describe Yourself:

Công ty dịch vận tải hàng hóa 247 Express chuyên cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa, kho bãi, bốc xếp, uy tín, giá rẻ, tận tâm phục vụ nhanh chóng. Với đổi ngủ lái xe, phụ xe đông đảo nhiều kinh nghiệm.
50 Đường 8, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 TPHCM
0933202727
https://247express.vn/

Online Information

Google Talk:
247expressvt@gmail.com
Website:
https://247express.vn/