Bbtex

Last logged in 1 month, 2 weeks ago

Basic Information

First Name:
BBTex
Last Name:
Bbtex
Sex:
Male
Describe Yourself:

BBTex chuyên cung cấp vải sợi tre được gia công theo yêu cầu từ kiểu dệt đến màu sắc. Thành phẩm được tạo ra luôn chính xác với thiết kế và đạt quy chuẩn cao.

Online Information

Facebook Profile:
bambootex.vn
Twitter Profile:
bambootex1
Linkedin Profile:
bambootex
Flickr Profile:
people/bambootex
Youtube Profile:
UCkwwgt2S3zqTShpjzdVa8oA/
Website:
https://bambootex.vn/