Weather Alert  

COASTAL FLOOD STATEMENT NOW IN EFFECT FROM 4 PM EDT THIS AFTERNOON THROUGH THIS EVENING * WHAT...Up to one half foot of inundation above ground level expected in vulnerable areas near the waterfront and shoreline. * WHERE...Northwest Suffolk and Northeast Suffolk Counties. * WHEN...From 4 PM EDT this afternoon through this evening. * IMPACTS...Brief minor flooding of the more vulnerable locations near the waterfront and shoreline.

Vay H5vn

Last logged in 8 months ago

Basic Information

First Name:
vay
Last Name:
h5vn
Sex:
Male
Describe Yourself:

Vayh5.com là một Website chuyên tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính, cho vay tại Việt Nam, Website là nơi kết nối giữa người vay và bên cho vay. Chúng tôi không cung cấp các dịch vụ tài chính cũng như cho vay, thay vào đó chúng tôi sẽ giúp các bạn có một cái nhìn tổng quát, các thông tin chính xác, hữu ích về các website, app (ứng dụng) cho vay tiền online tại Việt Nam hiện nay và các dịch vụ liên quan trong lĩnh vực tài chính.

Online Information

Facebook Profile:
https://www.facebook
Website:
https://vayh5.com/