Munksgaard Mcallister

Last logged in 2 weeks, 2 days ago

Basic Information

First Name:
Munksgaard
Last Name:
McAllister
Describe Yourself:

a) Đơn vị mua sắm tập trung tập hợp nhu cầu mua sắm, tiến hành lựa chọn nhà thầu, trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn cung cấp hàng hóa, dịch vụ;
d) Người có thẩm quyền phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nh

Online Information

Website:
https://visionson1.webgarden.cz/rubriky/visionson1-s-blog/gian-giao-binh-duong-an-overview