Trần đức Minh tâm

Last logged in 11 months, 3 weeks ago

Basic Information

First Name:
Trần Đức
Last Name:
Minh Tâm
Sex:
Rather not say
Describe Yourself:

Trần Đức Minh Tâm là một chuyên gia dinh dưỡng, đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong điều trị, can thiệp dinh dưỡng, đào tạo, huấn luyện về dinh dưỡng

Online Information

Website:
https://nhathuocsumo.vn/tran-duc-minh-tam