Thắng vi

Last logged in 4 months, 3 weeks ago

Basic Information

First Name:
Thắng
Last Name:
Vi
Sex:
Male
Describe Yourself:

Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra làm tiếp thị số là đam mê của cuộc đời mình. Với thế mạnh về SEO & Digital Marketing, Trải nghiệm người dùng(User eXperience) và Tiếp thị theo dữ liệu (Data-driven) mình hy vọng thông qua blog cá nhân có thể truyền được kiến thức và kinh nghiệm của mình đến với các bạn trẻ.
Thắng Vi
Email:haitacte@gmail.com
số điện thoại:0977007352

Online Information

Twitter Profile:
https://twitter.com/
Website:
https://thangvi.com/