Clemons Timmons

Last logged in 4 months, 3 weeks ago

Basic Information

First Name:
Clemons
Last Name:
Timmons
Describe Yourself:

Chữ ký số Viettel là công cụ dùng để sử dụng trong các giao dịch online, qua mạng internet. Tất cả giao dịch, xác nhận như: Khai thuế, nộp thuế, khai báo hải quan, BHXH,… đều bắt buộc sử dụng chữ ký số. Ngoài ra theo Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 tất cả Công Ty sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký gi

Online Information

Website:
http://ventasdiversas.com/user/profile/188873