Thành phố thông minh

Last logged in 1 year ago

Basic Information

First Name:
Thành phố thông minh
Last Name:
Thành phố thông minh
Sex:
Male
Describe Yourself:

Website dự án: https://smartcityhanoi.com.vn
Hotline Phòng Bán Hàng: 0988.16.9922"
Xã Hải Bối và Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội

Online Information

Website:
https://smartcityhanoi.com.vn/