Sao kim Digital

Last logged in 3 months, 4 weeks ago

Basic Information

First Name:
Sao Kim
Last Name:
Digital
Sex:
Male
Birthday:
August 18, 1989
Describe Yourself:

Sao Kim Digital cung cấp giải pháp thiết kế website thương hiệu đạt 5 chuẩn vàng: Chuẩn Thương hiệu - Chuẩn UX/UI - Chuẩn Sales - Chuẩn Marketing - Chuẩn SEO. Hơn 5000 khách hàng tin tưởng lựa chọn dịch vụ.
#saokim #saokimdigital
SaoKim Group, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
0964699499

Online Information

Twitter Profile:
https://twitter.com/
Website:
https://saokim.digital/