Stentoft Johnston

Last logged in 1 year, 1 month ago

Basic Information

First Name:
Stentoft
Last Name:
Johnston
Describe Yourself:

Mình là vận động viên leo núi tác giả của hoileonui.com. tên đầy đủ của mình là Phạm Văn Vũ Đoàn, một người yêu thích đi leo núi từ các thể loại từ leo núi cao, leo núi nhân tạo cho tới leo núi trekking. Mình còn là hướng dẫn viên leo núi chuyê

Online Information

Website:
https://getpocket.com/@phamvanvudoan