Phạm quang Tuấn

Last logged in 5 months ago

Basic Information

First Name:
Phạm Quang
Last Name:
Tuấn
Sex:
Male
Describe Yourself:

Phế Liệu Quang Tuấn đang dần phát triển và trạm vào ước mơ đưa thương hiệu ra rộng khắp toàn quốc, để đạt được những thành tự đó Phạm Quang Tuấn - CEO của Thu Mua Phế Liệu Quang Tuấn đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn và sóng gió.
#phamquangtuan
Số điện thoại: 0935066386
Website:
https://thumuaphelieuquangtuan.com.vn/

Online Information

Website:
https://thumuaphelieuquangtuan.com.vn/