Niệm Phật

Last logged in 1 year, 1 month ago

Basic Information

First Name:
Niệm
Last Name:
Phật
Sex:
Male
Describe Yourself:

https://www.niemphat.vn là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện lực của 48 đại nguyện Phật A Di Ðà

Online Information

Facebook Profile:
www.niemphat.vn
Twitter Profile:
niem_phatvn
Linkedin Profile:
niemphatvn
Flickr Profile:
niemphat
Website:
https://www.niemphat.vn/