Nguyễn Lương chính

Last logged in 4 months, 3 weeks ago

Basic Information

First Name:
Nguyễn
Last Name:
Lương Chính
Sex:
Male
Describe Yourself:

Tôi là Nguyễn Lương Chính ceo của Máy Cấy Lúa Việt Nam.
Máy Cấy Lúa là web site mua bán máy cấy nông nghiệp tại #maycaylua
Website: https://maycaylua.com/
Địa chỉ: Xóm 7, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, Thái Bình, Việt Nam

Online Information

Website:
https://maycaylua.com/