Misa Amis

Last logged in 7 months ago

Basic Information

First Name:
Misa
Last Name:
Amis
Sex:
Male
Describe Yourself:

Nền tảng điều hành và quản trị doanh nghiệp toàn diện MISA AMIS. Thực hiện các nghiệp vụ như: Kế toán, Bán hàng (CRM), Điều hành, Nhân sự...12.000+ doanh nghiệp sử dụng hiệu quả, giải pháp hàng đầu giúp doanh nghiệp chuyển đổi số nhanh chóng, tiết kiệm.
Website: https://amis.misa.vn
Sđt: 0904885833
Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Technosoft, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 100000
#misaamis #MISA AMIS #AMIS MISA

Online Information

Facebook Profile:
amis.misa.vn
Twitter Profile:
misaamis1
Linkedin Profile:
misaamis
Flickr Profile:
misaamis
Website:
https://amis.misa.vn/