Minh chí Holdings

Last logged in 6 months ago

Basic Information

First Name:
Minh Chí
Last Name:
Holdings
Sex:
Rather not say
Describe Yourself:

"CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MINH CHÍ HOLDINGS là nhà cung cấp các dịch vụ hiệu quả trong lĩnh vực Bất động sản, nhằm tăng
cường, mở rộng quy mô nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. #minhchiholdings #batdongsanhoalac #bdshoalac #thietkethicong"

Online Information

Website:
https://www.minhchiholdings.com/