Kiemdichdanang Phun xịt khuẩn

Last logged in 6 months ago

Basic Information

First Name:
Kiemdichdanang
Last Name:
Phun xịt khuẩn
Sex:
Male
Describe Yourself:

Giới thiệu: KIEMDICHDANANG Dịch vụ phun xịt khuẩn tại Đà Nẵng. Khử trùng kho hàng, khử trùng văn phòng. Hoá chất Cloramin B, Sterine. Máy phun ULV mù lạnh, phun khói nóng diệt khuẩn hiệu quả cao.
Hastags, tag #kiemdichdanang, #phunxitkhuan, #khutrung, #khukhuan
Địa chỉ: Kiệt 408 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000
Phone: 0938055925
Website: https://kiemdichdanang.com/

Online Information

Facebook Profile:
kiemdichdanang
Linkedin Profile:
kiemdichdanang
Flickr Profile:
kiemdichdanang
Website:
https://kiemdichdanang.com/