Khang bảo châu

Last logged in 4 months, 4 weeks ago

Basic Information

First Name:
Khang Bảo Châu
Last Name:
Khang bảo châu
Sex:
Male
Describe Yourself:

Công ty TNHH Khang Bảo Châu chuyên sản xuất và phân phối các loại bột đá, đát hạt nguyên liệu và đá phụ gia công nghiệp. Hotline: 09155.01955 - Email: khangbaochau.vn@gmail.com.

#khangbaochau, #dahat, #botda, #botdaden, #botdavoi, #dahatlo, #dahatden, #dahattrang

Online Information

Facebook Profile:
khangbaochau9999
Linkedin Profile:
khang-bao-chau
Flickr Profile:
192655030@N02
Website:
https://khangbaochau.vn/