Trị liệu Hecavi

Last logged in 7 months, 2 weeks ago

Basic Information

First Name:
Trị Liệu
Last Name:
Hecavi
Sex:
Female
Describe Yourself:

Hecavi là nơi chia sẻ những kiến thức về thiền chữa lành, khoa học tâm linh giúp mọi người tìm lại sự bình an, hạnh phúc từ trong chính bản thân mỗi người. Ngoài ra Hecavi còn chia sẻ những thông tin hay giúp cải thiện sức khỏe và tăng chất lượng sống.

Online Information

Facebook Profile:
phuongtrinh.healer
Twitter Profile:
trilieuhecavi
Linkedin Profile:
hecavi
Flickr Profile:
people/hecavi
Youtube Profile:
phuongtrinhhealingmeditation
Website:
https://hecavi.net/