Hạt điều Bác tâm

Last logged in 3 months, 3 weeks ago

Basic Information

First Name:
Hạt Điều
Last Name:
Bác Tâm
Sex:
Male
Birthday:
March 20, 1960
Describe Yourself:

Bác Tâm - Một nông dân chính hiệu! Cả cuộc đời gắn bó với cây điều. Người luôn dành tâm huyết cho những sản phẩm hạt điều chất lượng nhất.

Online Information

Facebook Profile:
hatdieubactam
Twitter Profile:
hatdieubactam
Flickr Profile:
people/hatdieubactam/
Website:
http://hatdieubactam.vn/

Contact Information

Email:
hatdieubactam.vn@gmail.com