Cac loai Dung moi cong nghiep

Last logged in 6 months, 2 weeks ago

Basic Information

First Name:
cac loai
Last Name:
dung moi cong nghiep
Sex:
Male
Describe Yourself:

Dung môi là một chất tồn tại dưới dạng lỏng, rắn, hoặc khí dùng để hòa tan một chất khác, tạo thành một dung dịch có thể hòa tan trong một thể tích dung môi nhất định ở một nhiệt độ quy định. Dung môi được ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau như ngành hóa chất công nghiệp, dầu mỏ và khí đốt, dược phẩm…
số 4, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
0975488380

Online Information

Website:
https://hoachat.vn/cac-loai-dung-moi-cong-nghiep/