Đỗ tuấn Triết

Last logged in 6 months, 2 weeks ago

Basic Information

First Name:
Đỗ Tuấn
Last Name:
Triết
Sex:
Male
Describe Yourself:

Tôi là Đỗ Tuấn Triết - CEO của xuatnhapkhauthucte.com. Xuất Nhập Khẩu Thực Tế chia sẻ những thông tin hữu ích về xuất nhập khẩu, giúp các bạn tự học xuất nhập khẩu một cách dễ dàng và hiệu quả.
Ngày sinh: 1/1/1990
Hastag: #dotuantriet #xuatnhapkhauthucte #xuatnhapkhau #nhapkhau
Địa chỉ: Số 112 Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 0986578478
Website: https://xuatnhapkhauthucte.com/

Online Information

Linkedin Profile:
%C4%91%E1%BB%97-tu%E1%BA%A5n-tri%E1%BA%BFt-b8573a212/
Website:
https://xuatnhapkhauthucte.com/