Doanhnhan Cuoituanvn

Last logged in 7 months, 2 weeks ago

Basic Information

First Name:
Doanhnhan
Last Name:
cuoituanVN
Sex:
Male
Describe Yourself:

https://www.doanhnhancuoituan.com.vn - Doanh Nhân Cuối Tuần là nơi tổng hợp tin tức về các CEO, Start Up trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, kinh doanh, bất động sản... Địa chỉ: 40 Phùng Hưng Phường 13 Quận 5, Hồ Chí Minh. SĐT: 0909019920

Online Information

Facebook Profile:
https://www.facebook.com/doanhnhancuoituanvn/
Twitter Profile:
Doanhnhanctvn
Linkedin Profile:
https://www.linkedin.com/in/doanhnhancuoituanvn/
Flickr Profile:
https://www.flickr.com/people/doanhnhancuoituanvn/
Website:
https://www.doanhnhancuoituan.com.vn/