Điệp Vũ

Last logged in 8 months, 1 week ago

Basic Information

First Name:
Điệp
Last Name:
Sex:
Male
Describe Yourself:

Tôi là Điệp Vũ với hơn 10 năm kinh nghiệm về Kiến trúc, Xây Dựng & Nội thất. Tôi là CEO của Công ty xây dựng QAZ - Thương hiệu số 1 về xây dựng Hà Nội
OCT2-ĐN1, Đặng Xuân Bảng, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
0933626963

Online Information

Facebook Profile:
diepamg
Twitter Profile:
ipV09700474
Linkedin Profile:
diepvuamg
Google Profile:
diepvuamg
Youtube Profile:
UCpvxKW2KGfjnZF9CYiWhfiQ
Website:
https://xaydunghanoi.webflow.io/ceo/diep-vu

Contact Information

Address:
OCT2-ĐN1, Đặng Xuân Bảng, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Email:
diepvuqaz@gmail.com
Mobile Phone:
0933626963