Btv Hồng ngọc

Last logged in 8 months, 1 week ago

Basic Information

First Name:
BTV
Last Name:
Hồng Ngọc
Sex:
Male
Describe Yourself:

Từ năm 2 Đại học Dược Hà Nội, tôi đã là cộng tác viên cho nhiều trang tin sức khỏe. Tôi muốn mang những kiến thức trong 5 năm ở trường dược và những kiến thức về bệnh tim mạch tôi đã dịch thuật từ các trang Y khoa điện tử hàng đầu thế giới đến gần hơn với người bệnh. Mỗi ngày tôi đều nỗ lực để những thông tin mới nhất về bệnh, thuốc điều trị được update, giúp bệnh nhân tim mạch nâng cao chất lượng sống.
Công việc hiện tại của tôi là trường ban biên tập cho website https://suytim.co/

Online Information

Website:
https://suytim.co/