Cty Bắc trường sơn

Last logged in 1 year, 6 months ago

Basic Information

First Name:
Cty
Last Name:
Bắc Trường Sơn
Sex:
Male
Birthday:
January 01, 2006
Describe Yourself:

Công ty Bắc Trường Sơn chuyên sản xuất bao bì carton phục vụ đóng gói, vận chuyển hàng hóa.Liên Hê : website: sanxuatbaobicarton.com,SDT: 0918.136.768,Email : bactruongson@gmail.com, Địa Chỉ : KCN Lai Cách - TT Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương https://urlzs.com/Tv3jH

Online Information

Youtube Profile:
channel/UCt54DLhAo5GOCmCmYl9D_uQ/about
Website:
https://sanxuatbaobicarton.com/

Contact Information

Address:
KCN Lai Cách - TT Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương
City:
Hải Dương
Email:
bactruongson@gmail.com
Mobile Phone:
0918.136.768
Land Phone:
0918.136.768