Bán Đất

Last logged in 1 year, 1 month ago

Basic Information

First Name:
Bán
Last Name:
Đất
Sex:
Female
Birthday:
January 01, 1980
Describe Yourself:

"IMUABANBDS là nơi thuận tiện và hiệu quả nhất để tìm kiếm hoặc đăng tải thông tin mua bán đất trên toàn quốc. Các thông tin bán đất được nhiều người đăng tải với số lượng lớn sẽ giúp người có nhu cầu mua đất có thể nhanh chóng tìm được đất giá rẻ theo ý muốn. Bên cạnh đó người bán cũng có thể bán đất của mình được nhanh hơn.
Địa chỉ: 16 Nguyễn Sơn Hà, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 0935.373.173
Website: https://imuabanbds.vn/ban-dat/"

Online Information

Twitter Profile:
bandatimuabanbds
Google Talk:
bandatimuabanbds@gmail.com
Website:
https://imuabanbds.vn/ban-dat/

Contact Information

Email:
bandatimuabanbds@gmail.com