Thai Bitcoin

Last logged in 3 months, 3 weeks ago

Basic Information

First Name:
thai
Last Name:
bitcoin
Sex:
Rather not say
Describe Yourself:

การคาดการณ์ล่วงหน้าของ บ๊อบบี้ ลี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Crypto เกี่ยวกับราคาของ Bitcoin ยังยืนยันคำเดิมว่า Bitcoin จะอยู่ระหว่าง $200,000 ถึง $250,000 ก่อนปี 2022 ในทวีตเมื่อเดือนธันวาคม 2018 ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Ballet crypto wallet กล่าวว่าการเพิ่มขึ้น Bitcoin ( BTC ) ครั้งต่อไปจะเริ่มในปลายปี 2020 และจะเริ่มพุ่งในต้นปี 2021 และตามด้วยจุดสูงสุดในเดือนธันวาคม ซึ่งการวิ่งของวัวกระทิงล่าสุดซึ่งเริ่มต้นเมื่อปีที่แล้วทำให้ราคาของสินทรัพย์ crypto ผ่านจุดสูงตลอดกาล

Online Information

Website:
http://bitcoinaddict.org/