Weather Alert  

Coastal Flood Statement issued September 20 at 4:54PM EDT until September 21 at 5:00PM EDT by NWS Upton NY * WHAT...Up to one half foot of inundation above ground level expected in vulnerable areas near the waterfront and shoreline. * WHERE...Northwestern Suffolk and Northeastern Suffolk Counties. * WHEN...Monday afternoon. * IMPACTS...Brief minor flooding of the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline. * ADDITIONAL DETAILS...Potential for minor coastal flood impacts during the daytime high tides Monday into Tuesday.
?

stellamegacity0101

asked by
stellamegacity 1 month, 3 weeks ago in Beauty & Fashion ~ 1 answers

Answers - (1) helpful answers below.

stellamegacity Jul 31st, 2020 9:38 a.m.

Stella Mega City là dự án được tập đoàn KITA GROUP phát triển tại Thành Phố Cần Thơ. Dưới đây là thông tin toàn bộ chi tiết của Dự án Stella Mega City từ chủ đầu tư được chúng tôi tổng hợp. Thông qua những thông tin chi tiết này chúng tôi mong giúp cho tất cả khách hàng có thể đưa ra được lựa chọn đầu tư phù hợp tại dự án Stella Mega City Cần Thơ
Alobatdongsan Dự án đất nền đô thị Stella Mega City Cần Thơ
https://blog.instapaper.com/post/85019783416

Advertisement
Advertise With Us